Lerares mept leerlingen 120 keer in half uur

FOK!kers klagen vaak dat kinderen tegenwoordig te zacht worden aangepakt. Een Chinese lerares heeft deze kritiek wel héél erg ter harte genomen, want ze heeft haar pupillen flink afgerost. Ze gaf vier kinderen 120 tikken in 30 minuten.

Li Zhuquing gaf les aan een stel vijfjarigen op de Sky Montessorischool in de stad Taiyuan. Iedereen die ooit met kinderen om is gegaan, weet hoe lang die kleine dommerds soms doen over een simpele optelsom. Wellicht in het kader van omgekeerddag probeerde Li dit te verhelpen door de kindjes een hersenbeschadiging te geven.

Ene meneer Han zag dat zijn dochtertje op een dag bont en blauw thuiskwam. Hij vertelt: "De lerares vroeg mijn dochter getallen boven de tien op te tellen. Toen ze zei dat ze het niet opgelost kreeg, gaf de lerares haar een klap." Daarop is hij naar de school gegaan, en heeft geëist de bewakingsbeelden te mogen bekijken. Hierop zag hij hoe de lerares de kindjes mishandelde, waarbij zijn dochter in tien minuten zo'n 43 klappen opliep. 

Li Zhuquing is ondertussen op non-actief gezet, en de lokale overheid heeft besloten een grootschalig onderzoek in te stellen naar andere misstanden bij scholen. FOK!kers die nu al nostalgisch zijn naar de 'daadkrachtige lesmethode' van Li, kunnen in de bron een filmpje vinden.