Numerus fixus afgeschaft

De loting voor opleidingen met een numerus fixus vervalt op termijn. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. De maatregel is onderdeel van de strategische agenda voor het hoger onderwijs, die staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra (VVD) al eerder aankondigde.

De bewindsman heeft zijn voorstellen nu in een wetsontwerp gegoten, waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Behalve de afschaffing van de loting mogen instellingen voortaan studenten selecteren voor excellente opleidingen. Ook mag voor deze studies een hoger collegegeld worden gevraagd.

Het wetsvoorstel moet er verder voor zorgen dat studenten onderwijs krijgen dat beter is toegesneden op hun wensen. Zo moet duidelijk aan studenten worden verteld wat hun te wachten staat. Ook moet de naamgeving van opleidingen transparanter worden.

Verder zijn er afspraken gemaakt over de instroom van mbo'ers in hbo-opleidingen en mogen universiteiten voortaan zelf bepalen of een hbo-propedeuse geldt als toegangsbewijs voor de academie. Met een hbo-diploma kunnen studenten sowieso doorstromen naar het wetenschappelijk onderwijs.

Alle voorstellen moeten ertoe leiden dat de Nederlandse kenniseconomie een impuls krijgt. "Studenten gaan minder lang over hun studie doen en halen er meer uit, omdat aan hogescholen en universiteiten een ambitieuzer studieklimaat heerst", aldus Zijlstra.