Werkgevers hekelen stijging cao-lonen

Werkgevers zijn niet te spreken over de loonstijging van 1,8 procent in de in april overeengekomen nieuwe cao's. Volgens werkgeversorganisatie AWVM, die de cijfers maandag naar buiten bracht, kan een loongolf 'desastreus zijn voor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven'.

De stijging van de tien cao's die in april zijn getekend, is hoger dan het gemiddelde in de afgelopen maanden van 1,6 procent, stelt AWVM. "Ook op dit ogenblik wordt door vakbonden nog 2,5 procent gevraagd", schrijft de organisatie. "De opgaande loonlijn strookt niet met de grote economische onzekerheden van dit ogenblik. De Nederlandse economie is kwetsbaar."

AWVN roept de bonden op mee te doen in een gezamenlijke aanpak van de economische problemen. "Nu door de pijn heen bijten, betekent een sterke concurrentiepositie en daarmee voldoende en hoogwaardige werkgelegenheid op termijn." Vakcentrale FNV was niet direct bereikbaar voor commentaar op de cijfers.

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn relatief weinig nieuwe cao's afgesloten, blijkt uit de cijfers van AWVN. Van de 336 cao's die afliepen werden er slechts 104 vernieuwd, een percentage van 23 procent. Vorig jaar rond deze tijd was er al een nieuw akkoord voor 31 procent van de aflopende cao's. Volgens AWVN komt dit door de onzekere economische situatie.