Moody's waarschuwt Nederland

De val van het kabinet heeft een negatief effect op de Nederlandse kredietwaardigheid. "Deze ontwikkeling geeft onzekerheid over het toekomstige beleid van Nederland", waarschuwt kredietbeoordelaar Moody's in een rapport dat door de NOS online is gezet.

Als de overheid zich minder aantrekt van de begrotingsdiscipline, kan de kredietwaardigheid onder druk komen te staan, waarschuwt de kredietbeoordelaar. De ontwikkelingen in Nederland kunnen volgens Moody's ook een negatief effect hebben op de rest van de eurozone.

"Als een van de grootste voorstanders van fiscale discipline er niet in slaagt zich aan de regels te houden, kan dat een negatief precedent scheppen." Dat zou het verder uitrollen van begrotingsregels voor de eurozone kunnen belemmeren.

Moody's verwacht dat het kabinet met medewerking van de oppositie een deel van de in het Catshuis beraamde bezuinigingsplannen door de Kamer krijgt. "Het is echter onwaarschijnlijk dat voor de verkiezingen overeenstemming wordt bereikt over het volledige pakket van 14 miljard euro." De kredietbeoordelaar wijst erop dat het na de verkiezingen ook nog enige tijd zal duren voordat overeenstemming is bereikt.

Nederland staat volgens Moody's een moeilijke periode te wachten, maar het heeft met een 'zeer robuust stelsel' en een schoon verleden van fiscale discipline een goede uitgangspositie. Die twee zaken moeten wel in orde blijven om de kredietwaardigheid te behouden.

Voor dit jaar wordt een economische krimp van 0,6 procent verwacht, maar Moody's verwacht voor volgend jaar nog steeds een groei van 1,2 procent.