Allochtone meerderheid in Den Haag

In 's-Gravenhage is er voor het eerst een meerderheid van allochtone inwoners. De afgelopen maanden zakte het aantal autochtone ingezetenen van de hofstad tot beneden de 50 procent.

Volgens prognoses van de gemeente Den Haag zal de hoeveelheid autochtonen de komende acht jaar nog eens dalen met rond de 15.000 inwoners. In diezelfde periode stijgt het aantal allochtone Hagenezen met circa 30.000 zielen.

Amsterdam kent sinds ongeveer een jaar een allochtone meerderheid. In Rotterdam wordt die nog dit jaar verwacht. Volgens de CBS-definitie is iemand allochtoon indien minstens een van de ouders in het buitenland is geboren.