SCP: Allochtoon veel vaker opgepakt dan autochtoon

Allochtone jongeren komen nog altijd veel vaker in aanraking met de politie dan autochtone jongeren. Dat blijkt uit het jaarrapport Integratie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In het rapport staat onder meer dat 65 procent van de Marokkaans-Nederlandse jongens wel eens is aangehouden door de politie. Het SCP noemt dat 'schrikbarend'. Het rapport verschijnt pas volgende week, maar de PVV, die het rapport al heeft ingezien, vindt de cijfers uit het rapport 'funest voor de integratie'.

Uit het rapport blijkt ook dat ruim twaalf procent van de allochtonen werkloos is, tegenover 4,5 procent van de autochtone bevolking. Ook de schooluitval is groter. Bijna een derde van de allochtonen verlaat zonder diploma de schoolbanken. Onder autochtonen is dat percentage achttien procent.

Het rapport bevestigt volgens PVV-Kamerlid Joram van Klaveren 'de visie van de PVV dat de integratie is mislukt'. Gemaakte afspraken over keiharde politieoptredens, denaturalisatie van criminelen met een dubbele nationaliteit en geen bijstand voor mensen onder de 27 jaar kunnen wat Van Klaveren betreft niet snel genoeg worden gerealiseerd.