Weer meer werkloze allochtonen

Het werkloosheidsgat tussen allochtonen en autochtonen is in 2011 verder opgelopen. De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen liep verder op van 12,6 tot 13,1 procent. De werkloosheid onder autochtonen nam juist af van 4,5 tot 4,2 procent. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In totaal waren vorig jaar 262 duizend autochtonen op zoek naar werk, tegenover 104 duizend niet-westerse allochtonen. Daarbovenop waren nog eens 52 duizend westerse allochtonen werkloos, een percentage van 7,1 procent. Het werkloosheidspercentage voor Nederland bedroeg gemiddeld 5,4 procent, ongeveer evenveel als in 2010.

Het gat tussen allochtonen en autochtonen doet zich vooral voor onder jongeren. Van de 15 tot 25 jarige niet-westerse allochtonen was 23,4 procent op zoek naar een baan, ongeveer net zo veel als een jaar eerder. Onder de autochtone jongeren nam de werkloosheid juist af, van 9,7 procent in 2010 naar 7,7 procent in 2011.

Niet-westerse mannen kwamen minder goed aan een baan dan de vrouwen in die groep. De werkloosheid onder de manen liep in 2011 iets op van 12,2 naar 13,5 procent. Onder niet-westerse vrouwen nam de werkloosheid juist licht af van 13,0 naar 12,5 procent. Onder autochtonen is de werkloosheid onder vrouwen ook afgenomen, terwijl deze bij mannen vrijwel gelijk is gebleven.