Burgemeester Schiedam was corrupt

Voormalig burgemeester van Schiedam Wilma Verver (VVD) heeft zich schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling en is ernstig tekortgeschoten op het gebied van integriteit. Dat concludeert het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) in een vrijdag gepubliceerd onderzoek.

Het rapport concludeert dat er op het stadhuis een angstcultuur heerst en dat Verver daar voor een groot deel schuld aan had. Veel ambtenaren en wethouders gaven in gesprekken aan angst te hebben voor de burgemeester.

De gemeenteraad van Schiedam gaf eind april opdracht voor het integriteitsonderzoek nadat Verver in opspraak was gekomen vanwege een privéconflict met een aannemersbedrijf. Daardoor zou het bedrijf van de gemeente minder opdrachten hebben gekregen. Ook zou ze op kosten van de gemeente chauffeurs hebben ingehuurd.

Uit het onderzoek is niet gebleken dat Verver zelf expliciet opdracht heeft gegeven het aannemingsbedrijf uit te sluiten van opdrachten voor de gemeente. Door haar optreden heeft ze echter hetzelfde effect bereikt, stellen de onderzoekers.

In juni stapte de 53-jarige Verver op. In een brief aan de commissaris van de koningin noemde ze als reden de aanhoudende negatieve publiciteit over haar en haar gezin. De ex-burgemeester stelde dat haar beslissing losstond van het onderzoek. Ze kon niet meer werken in de 'hetzeachtige sfeer' die volgens haar was ontstaan.

Verver eiste donderdag nog in een kort geding dat de gemeente het rapport vijftien werkdagen voor openbaarmaking aan haar zou geven, zodat ze het kon bestuderen en voorzien van commentaar. De rechtbank in Rotterdam wees het verzoek echter af.