'Deel diploma's Inholland wordt ingetrokken'

Oud-studenten van de hogeschool Inholland die wisten dat hun diploma te makkelijk was verstrekt, kunnen hun getuigschrift kwijtraken. Dat zei staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra (VVD) donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de diplomafraude bij de onderwijsinstelling.

Momenteel loopt een onderzoek naar de zogeheten 'alternatieve afstudeertrajecten' bij Inholland. Dat werd ingesteld nadat bekend werd dat studenten van de studie Media & Entertainment Management in Haarlem die te lang over hun studie deden, van Inholland te makkelijk een diploma kregen. Het speciale traject voor langstudeerders voldeed niet aan de regels.

PvdA-Kamerlid Tanja Jadjanansing vindt dat alle diploma's van oud-Inhollandstudenten van wie blijkt dat ze onterecht zijn afgestudeerd, ongeldig moet worden verklaard. Dat is 'helemaal niet leuk', maar nu is sprake van een 'devaluatie' van diploma's die het hele hbo-onderwijs 'te gronde richt', aldus Jadnanansing.

Zijlstra wees erop dat diploma's alleen kunnen worden afgenomen wanneer de studenten wisten dat het afstudeertraject niet deugde. Hbo'ers die te goeder trouw een alternatieve route volgden, kan niets worden verweten, zei de bewindsman. "Dan ligt de fout bij de instelling." Overigens kan alleen de examencommissie van de betreffende hogeschool besluiten om diploma's alsnog ongeldig te verklaren.

Zijlstra vindt verder dat de hogeschool deze ex-studenten met een 'minderwaardig' diploma alsnog onderwijs moet aanbieden om zo de waarde van het getuigschrift weer wat op te krikken. Doet de instelling dat niet, dan kunnen oud-studenten dat via de rechter waarschijnlijk met succes afdwingen, zei de staatssecretaris.