Overheid opent klachtenlijn voor het mbo

Studenten en ouders die klachten hebben over het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kunnen vanaf vandaag terecht bij de Ombudslijn MBO. Deze lijn is door demissionair staatssecretaris van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) ingesteld na aanhoudende kritiek van studenten over de kwaliteit van het onderwijs op een aantal mbo-scholen.

De Ombudslijn moet de afhandeling van klachten in het mbo verbeteren en het inzicht in de aard en omvang van de klachten vergroten. "Er zijn jongeren op een aantal roc's die niet de onderwijskwaliteit krijgen waar ze recht op hebben. Daar moet een einde aan komen", aldus Van Bijsterveldt.

De onderwijsinstellingen blijven echter zelf verantwoordelijk voor een goede klachtenafhandeling en de aanpak van de problemen in het beroepsonderwijs, benadrukt de staatssecretaris. De mbo'ers worden de komende week via posters en flyers geïnformeerd over de Ombudslijn. Er is ook een aparte website gelanceerd: ombudslijnmbo.nl.

Van de ruim elfduizend mbo-opleidingen die van het ministerie van Onderwijs geld krijgen, heeft de Inspectie van het Onderwijs er 44 als zeer zwak aangemerkt. Daarnaast zijn er 98 mbo-opleidingen waarvan de examinering onder de maat is. Het mbo-onderwijs telt ruim 537.000 studenten.