Niet studeren zonder 'stufi'

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft vandaag de resultaten vrijgegeven van de enquête 'wiljijstufi.nl'. Uit die enquête blijkt dat ongeveer twintig procent van de studenten zal stoppen met hun studie als de studiefinanciering zal verdwijnen. Naast dat één op de vijf studenten en scholieren zal stoppen, geeft 42 procent van de MBO'ers aan niet door te zullen studeren na hun opleiding.

De LSVb zegt dat ongeveer 14.000 mensen het vragenformulier hebben ingevuld. Het leeuwendeel van de deelnemers was student, zo'n 12.000. De andere groep van 2.000 mensen bestond vooral uit ouders, scholieren en MBO'ers.

Doordat het kabinet Balkenende IV is gevallen, zijn er momenteel geen duidelijke plannen over dit onderwerp. Toch gaan er stemmen op in Den Haag om wederom te bezuinigen op het onderwijs en de studenten. De tegenstanders van deze plannen vragen zich af welk effect nieuwe bezuinigingen gaan hebben op de positie van Nederland als kenniseconomie.