Studenten frauderen op grote schaal

Studenten en hun ouders gaan massaal creatief om met de studiefinanciering. Door studenten bij familieleden op het adres in te schrijven, hebben de studenten afgelopen collegejaar vermoedelijk voor ruim tachtig miljoen euro 'uitwonendenbeurs' ten onrechte ontvangen. De PvdA concludeerde dit op basis van een inventarisatie onder sociaal rechercheurs.

"Dit gaat om massale fraude en het breidt zich als een olievlek uit", laat PvdA-Kamerlid Hans Spekman weten. Zijn partij meent ook dat de Informatie Beheer Groep (IB-groep) 'tandeloos' is en vindt dat minister Plasterk van Onderwijs onmiddellijk in moet grijpen. "Het is ontzettend lonend omdat niemand wordt gepakt of hoeft terug te betalen. Daardoor is het normaal geworden om hiermee te frauderen", vervolgt Spekman.  

Nederland kent ruim 250.000 uitwonende studenten met een basisbeurs. De PvdA schat dat er zeker 40.000 fraudeurs tussen zitten. Deze studenten gaan zogenaamd op kamers, waardoor ze 1920 euro extra studiefinanciering per jaar ontvangen. Deze frauderende studenten blijven echter gewoon bij hun ouders wonen en het adres dat zij opgaven als 'uitwonend', is veelal het adres van familie of kennissen.  

De sociaal rechercheurs die ingeschakeld werden voor het onderzoek hebben verschillende gevallen aan het licht gebracht. Dit was 'bijvangst' bij onderzoeken naar ondermeer bijstandsfraude. "Zij (de sociaal rechercheurs, red.) geven dit wel door aan de IB-groep, maar met die informatie wordt niets gedaan", aldus Spekman. De IB-groep bevestigt dit: "Wij hebben geen opsporingscapaciteit en kijken alleen of het administratief klopt."