Omroep respecteert maximalisatie salarissen

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) respecteert de beslissing van minister Ronald Plasterk (Media) om de omroepsalarissen te maximaliseren op 181.000 euro, de zogeheten Balkenende-norm. Dit heeft een woordvoerder van de NPO vandaag gezegd.

De NPO had ingezet op een norm van 240.000 euro voor presentatoren van de publieke omroepen, maar dat bleek politiek geen haalbare kaart. In de Tweede Kamer was daar geen draagvlak voor te vinden.

Een handvol talenten binnen de gehele publieke omroep mag meer dan het afgesproken maximumbedrag verdienen. Als een omroep een talentvolle presentator nog vorstelijker wil belonen, moet de omroep dit aanvragen bij de Raad van Bestuur van de NPO. Die beoordeelt of presentatoren een omroep dragen en bij de commerciële omroepen meer kunnen verdienen.

Op dit moment verdienen volgens de woordvoerder veertig presentatoren bij de verschillende omroepen meer dan de Balkenende-norm. Zodra de bestaande contracten aflopen, worden nieuwe contracten afgesloten volgens de nieuwe code. "Ieder jaar gaan we kijken of de code doet wat die belooft", kondigt de zegsman van de NPO aan.