CU: 'SGP heeft overeenkomsten met salafisme'

Volgens de voorzitter van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, vertoont de Staatkundig Gereformeerder Partij (SGP) op bepaalde vlakken overeenkomsten met radicale, sektarische stromingen als bijvoorbeeld het salafisme. Het salafisme zet mensen aan tot het plegen van geweld tegen niet-moslims.

Segers ziet vooral overeenkomsten in de theocratische manier van denken van de SGP en het salafisme. Zowel de SGP als het salafisme zien het als een taak van de overheid om zogenaamde valse godsdiensten te weren en uit te roeien.

Toch gaat de vergelijking niet helemaal op, erkent Segers, want "vergelijkingen met de taliban zijn ongepast. Maar als ik let op de overheidsvisie dan zie ik overeenkomsten." Daarnaast zegt hij SGP-leden te kennen als vriendelijke en vreedzame burgers.