'Alle grote ontdekkingen zijn al gedaan'

Alle grote wetenschappelijke ontdekkingen zijn al gedaan. De meerwaarde van dergelijk onderzoek wordt steeds kleiner. De meeste nieuwe theorieën borduren voort op wat al eerder is vastgesteld. Dat zegt Arie Dijkstra, adjunct-hoogleraar sociale psychologie van gezondheid en ziekte aan de Rijksuniversiteit Groningen, deze week in zijn intreerede.

Dijkstra: "Wat een revolutie lijkt binnen de universitaire muren is in werkelijkheid en van een afstandje bekeken hooguit een rimpel in de vijver." Wie net komt kijken in de wetenschap, kan volgens de adjunct-hoogleraar het idee krijgen dat overal wordt gewerkt aan revolutionaire ontdekkingen: "Schijn bedriegt. Af en toe wordt er nog een nieuwe techniek uitgevonden, waarmee een stap vooruit kan worden gezet. Maar echt nieuwe inzichten bieden die technieken niet."

Dijkstra denkt dat het einde van echt nieuwe wetenschap in zicht is: "Het is naïef om te denken dat ontdekkingen maar door zullen gaan. Het aantal zinvolle beschouwingen is niet oneindig. Menselijke emoties bijvoorbeeld zijn uiteindelijk positief of negatief. Iets voelt goed of iets voelt slecht."

De psycholoog vindt het daarom terecht dat de druk op universiteiten toeneemt om maatschappelijk relevant onderzoek te doen. "We hebben gedrag jarenlang in laboratoriumsituaties bestudeerd. Werd ons gevraagd gedrag buiten op straat te analyseren, dan vonden we dat eng. Die angst moeten we nu achter ons laten. Waarvoor krijgen we anders zo veel geld?"
 

Ook deze vogel is al ontdekt