Duitse moslims toleranter dan gedacht

Uit een onderzoek van de Duitse Bertelsmann-stichting blijkt dat moslims bij onze oosterburen veel toleranter zijn ten opzichte van andere geloven dan tot nog toe werd aangenomen. Voor een zogenoemde  Religiemonitor werden meer dan tweeduizend islamitische Duitsers ondervraagd.

De grote meerderheid (86%) heeft een open houding ten opzichte van andere geloven. Een kleine groep (6%) moet daarentegen niets hebben van bijvoorbeeld christenen. Verder blijkt dat 66% van de ondervraagde moslims van mening is dat in ieder geloof wel een bepaalde kern van waarheid zit.

De Bertelsmann-stichting concludeert verder dat moslims in Duitsland zeer religieus georiënteerd zijn, zowel in het dagelijks leven als in hun eigen overtuigingen. De politiek speelt een ondergeschikte rol. Een ruime meerderheid (65%) is ook tegen de komst van een islamitische partij.

Onze oosterburen tellen naar schatting ruim 3 miljoen moslims op een bevolking van dik 82 miljoen. De meeste moslims zijn van Turkse en Koerdische origine.

Link: Onderzoek (in het Duits)