Uitval van hbo-studenten aangepakt

Hogescholen gaan de uitval van studenten aanpakken. Samen met minister van Onderwijs Ronald Plasterk (PvdA) hebben ze het voornemen opgesteld dat negentig procent van de leerlingen die hun propedeuse halen, de studie ook daadwerkelijk afrondt. Nu ligt dat percentage rond de tachtig procent.

Verder is het de bedoeling dat in 2014 tien procent van de studenten moet deelnemen aan een opleidingstraject ter verbreding of verdieping van het reguliere onderwijs, meldt Plasterks ministerie maandag. Ook wordt het opleidingsniveau van de docenten opgeschroefd. Zeventig procent van de docenten moet in 2014 minimaal een hbo-mastergraad hebben. Nu heeft de helft van de docenten een masteropleiding afgerond.

De scholen en de minister hebben voorts afspraken gemaakt over het verhogen van het niveau van het taal- en rekenonderwijs in alle onderwijssectoren. De vereiste niveaus worden per 2010 in de wet opgenomen. Ook zullen hogescholen zo vroeg mogelijk in het propedeusejaar bekijken of studenten wel passen bij de gekozen opleiding.

Voor de maatregelen is dit jaar zeven miljoen euro uitgetrokken. Dat bedrag loopt op tot 43 miljoen in 2011. Daarnaast komt er extra geld voor nieuwe hbo-masters. Alles bij elkaar wordt de komende jaren 125 miljoen euro extra per jaar uitgetrokken voor de hogescholen.