Bisschop weigert onvruchtbare man te huwen

Een Italiaanse bisschop heeft geweigerd een huwelijk kerkelijk in te zegenen omdat de man onvruchtbaar is geworden door een auto-ongeluk.  De man is aan zijn onderlichaam verlamd en daardoor impotent. Volgens  bisschop Lorenzo Chiarinelli van de stad Viterbo, zo'n honderd kilometer ten noorden van Rome, is de onmogelijkheid tot geslachtsgemeenschap een beletsel voor een geldig huwelijk.

Het bisdom benadrukte in twee persberichten hoezeer het verbod bisschop Chiarinelli persoonlijk aan het hart gaat. Maar hij zou geen andere keus hebben gehad. Het bisdom Viterbo beroept zich op de voorschriften van het kerkelijk wetboek. Dat bepaalt in canon 1084 dat ''voorafgaande en blijvende impotentie tot geslachtsgemeenschap het huwelijk krachtens zijn aard zelf ongeldig maakt''.

Volgens het bisdom is het uiteraard een schrijnende zaak. ''Maar de mens kan in het leven niet altijd zijn hart volgen. Hij moet proberen zich te conformeren aan het plan van God, de hoogste maat van liefde, al kan die ons hart doorboren. Juist dan - en ondanks de bitterheid - wordt onze liefde groter''.