China staat nieuw kind toe na aardbeving

Echtparen uit Chengdu en twee andere steden in de Chinese provincie Sichuan die door de aardbeving van twee weken geleden hun enige kind hebben verloren mogen nog een kind nemen. Dat is maandag bekendgemaakt. Ook ouders wier enige kind ernstig gewond of gehandicapt is geraakt door de aardbeving krijgen toestemming om nog een kind te nemen.

Om de overbevolking tegen te gaan voert China sinds het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw een streng eenkindbeleid. Uitzonderingen daargelaten mogen echtparen slechts één kind krijgen. Volgens de commissie voor gezinsplanning van Chengdu, de hoofdstad van Sichuan, vallen echtparen die hun kind hebben verloren onder de geldende uitzonderingen.

De commissie meldde ook dat echtparen die bij de aardbeving een onwettig kind hebben verloren daarvoor geen boetes meer hoeven te betalen, maar reeds betaalde boetes niet terugkrijgen. Stellen die in strijd met de wet meer kinderen hebben worden daarvoor in China beboet. Als echtparen met meer kinderen hun wettige kind hebben verloren kunnen ze hun onwettige kind, als dat nog geen 18 is, door de overheid laten erkennen.

Het dodental van de aardbeving van 12 mei staat op 62 duizend. Doordat veel scholen zijn ingestort bevinden zich onder de slachtoffers naar verhouding veel kinderen. Naar schatting vierduizend kinderen zijn hun beide ouders kwijtgeraakt en veel Chinezen hebben zich aangemeld om een door de aardbeving verweesd kind te adopteren. De commissie voor gezinsplanning maakte ook bekend dat stellen zoveel kinderen mogen adopteren als ze willen.

En echtparen die een kind adopteren wiens ouders bij de aardbeving om het leven zijn gekomen worden niet beboet als ze later zelf nog een kind krijgen.