Bond wil vervolging RVU om godslastering

De Bond tegen het Vloeken wil dat Justitie de makers van het in 2005 uitgezonden tv-programma 'God bestaat niet' alsnog gaat vervolgen. De bond diende indertijd een klacht in tegen het programma omdat onder meer Jezus Christus als een aangelijnde hond werd getoond.  Die Jezus-figuur werd bedacht door Robbie Muntz en Paul Jan van de Wint, die het programma voor de publieke omroep RVU maakten.

Pas in januari van dit jaar kwam het Openbaar Ministerie (OM) tot de conclusie dat de Christus-figuur slechts een symbool is om het christelijk geloof aan te duiden. Justitie meent dat niet kan worden vastgesteld dat er sprake is van verachtende en honende godslastering. Daarom weigert het OM om vervolging tegen de RVU in te stellen.

De anti-vloekbond heeft nu bij het gerechtshof in Amsterdam een klaagschrift tegen die beslissing ingediend. Volgens de bond had de serie een ''aureool van wetenschappelijkheid''. Bovendien spreekt programmamaker Muntz in de inleiding over ''gelovigen die overal ter wereld in staat gesteld worden hun kinderen te vergiftigen met hun mentaliteit en overtuiging via de opvoeding en scholing''

Verder stelt de Bond tegen het Vloeken dat het beeld ''van een aangelijnde dus machteloze hond en het beeld van vergif, waarvan ieder de definitie kent, geen andere conclusie toelaat dan dat men inderdaad subjectief bedoeld heeft om zich beledigend en kwetsend uit te laten over de godsdienstige overtuiging en gevoelens van gelovigen''.

De bond baseert zich op het artikel in het Wetboek van Strafrecht dat zich tegen smalende godslastering keert, maar ook op artikel 137 dat belediging op grond van onder meer geloof, seksuele geaardheid, geslacht en afkomst verbiedt.

De SGP heeft al Kamervragen gesteld over de weigering van het OM om de RVU te vervolgen. Ook wil de partij van Justitie-minister Ernst Hirsch Ballin weten of die het aanvaardbaar vindt dat pas 2,5 jaar na de aangifte een beslissing werd genomen.


Eerdere berichtgeving:
Muntz terug op tv als 'godslasteraar'
Aangifte vanwege 'God bestaat niet'
Geen verbod 'God bestaat niet'