'Pas op voor gebroken spaarlampen'

Icoon AlgemeenZoals de meeste van ons wel zullen weten besparen spaarlampen veel energie. De Telegraaf deelt nu echter mee, dat wanneer spaarlampen breken ze de gezondheid kunnen aantasten door de kleine hoeveelheid kwik die daarbij vrijkomt. Hoofdpijn en duizeligheid kunnen het gevolg zijn wanneer deze stof wordt ingeademd.

Het instituut Milieu Centraal adviseert mensen dan ook om, wanneer een spaarlamp breekt, de scherven niet meteen op te ruimen. Beter zou het zijn om de kamer uit te gaan en eerst minstens een kwartier lang de ramen open te zetten. De resten van de lamp moeten dus ook niet bij het gewone afval, maar in een plastic zak worden aangeboden, aangezien dit onder chemisch afval valt.

Volgens De Telegraaf is het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) niet van plan consumenten specifiek te waarschuwen. De hoeveelheid kwik in de lampen valt namelijk binnen de wettelijke eisen.

Met dank aan Tankiej voor de submit.