Vrouw naar rechter om vaker casino in te kunnen

Icoon OpmerkelijkEen vaste bezoekster van Holland Casino in Zandvoort wil vaker kunnen gokken. Aangezien het casino bang is dat de vrouw aan een gokverslaving lijdt, legde de gokgelegenheid haar een beperking van haar bezoeken op. De vrouw wil daarvan af. Ze heeft derhalve een kort geding aangespannen, dat woensdag dient bij de rechtbank in Haarlem.

Sinds juni mag de vrouw maximaal acht bezoeken per maand aan het casino brengen. "Het casino denkt dat er mogelijk sprake is van een gokverslaving", aldus Jan-Willem Spanjer, advocaat van de vrouw. "Ze hebben echter alleen gekeken naar de frequentie van haar bezoeken. Die was heel hoog. Ik denk dat we een goede kans maken om het geding te winnen."

Een woordvoerder van Holland Casino wilde nog niet inhoudelijk op de kwestie ingaan zolang die onder de rechter is. Wel wees hij erop dat de onderneming een actief beleid voert om te voorkomen dat mensen gokverslaafd raken.