Eenderde jeugd pleegt strafbaar feit

stresskippie had ons via de nieuws-submit te melden:

Uit een enquÍte onder 1.460 jongeren - uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie - blijkt dat ťťn op de drie jongeren tussen de 10 en 17 jaar afgelopen jaar een strafbaar feit heeft gepleegd. De delicten omvatten zaken als vandalisme, winkeldiefstal, heling of opzettelijk iemand letsel toebrengen.

Aan de onderkant van de leeftijdsgroep ligt het aantal delicten lager dan bij de gehele groep: 12,5% (bij 10 en 11 jarigen) tegen 33%. Naarmate jongeren in de groep ouder worden neemt het aantal delicten toe, om weer af te nemen na het bereiken van de 17-jarige leeftijd. Opvallend is dat allochtone jongeren minder strafbare feiten opbiechten dan hun autochtone leeftijdsgenoten, terwijl ze volgens de politie juist vaker verdachte zijn.

In 2004 werden 49.216 processen-verbaal opgemaakt tegen 12- tot 17-jarigen. Dat is 17,6% meer dan in 2002. Diefstal en inbraak komen het meeste voor, 42,4%, gevolgd door vernieling (29,6%) en geweld (20,9%).