'Balkenende II slecht voor de economie'

Icoon Financieel nieuwsDe onlangs opgerichte Raad van Economisch Adviseurs (REA) veegt de vloer aan met pogingen van het kabinet Balkenende om Nederland uit een economisch dal te trekken. Geen concreet innovatiebeleid, een verkeerd getimede bezuinigingsdrift, pensioenfondsen die te snel hun tekorten weg moeten werken en stelselwijzigingen die de burger onzeker maken doet de economie afremmen, stelt de REA.

"Het herstel is de afgelopen jaren al eerder aangekondigd, maar steeds uitgebleven", menen de aan de Raad verbonden economen Buiter, Eijffinger, Koedijk, Teulings en Van Witteloostuijn. Zij oordeelden op verzoek van de Tweede Kamer over de voorjaarsnota 2005 en gaven een kritische analyse van de huidige stand van de Nederlandse economie. De bezuinigingen van de laatste jaren kwamen op het verkeerde moment, vinden de wetenschappers. De operatie had tot effect dat de groei van de economie juist afgeremd werd.

Overigens wijst het advies ook op eerdere foute beslissingen. De belastingverlaging die het tweede kabinet-Kok in 2000 doorvoerde, op het hoogtepunt van de conjunctuur, lijkt volgens de economen vooral ingegeven uit electorale motieven. Het beleid van de laatste kabinetten is volgens de REA 'pro-cyclisch'. De regering geeft geld uit als het goed gaat met de economie, maar haalt de broekriem aan als het slecht gaat.

Een van de weinige complimenten aan het kabinet is dat de overheidsfinanciën redelijk op orde zijn gebracht. "Het financiële verslag is echter een momentopname. Onder de oppervlakte van het geschreven woord in de voorjaarsnota doemt een minder florissant perspectief op, omdat de groei van de Nederlandse economie maar niet van de grond wil komen en de jarenlange divergentie in de arbeidsproductiviteit met buitenlandse concurrenten niet wordt gekeerd." De economen denken dat innovatie van groot belang is om de kloof met het buitenland te dichten.