Bisschop Breda ziet voor islam geen toekomst

Volgens de Nederlandse bisschop Tiny Muskens heeft de islam op lange termijn als godsdienst weinig tot geen overlevingskansen. De bestuurder van het Bredase bisdom ziet voor het christendom en het boeddhisme wel toekomst. Muskens sprak gisteren in een verzorgingshuis in Terneuzen, naar aanleiding van zijn biografie 'Wees niet bang'.

De bisschop deed daar een paar opmerkelijke uitspraken, die het Nederlands Dagblad optekende. Zo zei hij dat het christendom en het boeddhisme de mens perspectief bieden en de islam niet. ''Hoe ontkom je aan ziekte en ellende? Daar hebben we in het christendom wel een aantal antwoorden op. In de islam zie ik het bieden van perspectief niet terug.'' De islam is volgens de bisdomleider ook ''altijd verbonden geweest met bloedvergieten en oorlog. Vanaf de eerste dag heeft Mohammed oorlog gevoerd.''

Ook het hindoeïsme zal niet kunnen overleven, zo zei Muskens: ''Dat kan niet bestaan zonder kastenstelsel. Sociaal gezien heeft deze godsdienst dan ook geen toekomst.''


Problemen
De bisschop ziet in de toekomst wel de nodige problemen ontstaan tussen de wereldgodsdiensten. Dat heeft volgens hem alles te maken met de komende hegemonie van landen als bijvoorbeeld India en China. ''Daarbij vergeleken zijn de huidige problemen met Marokkanen en Turken in Nederland slechts een kleinigheid.''

De rooms-katholieke bisdomleider van Breda, die eind maart nog in het Vaticaan was, ontkent ten stelligste dat hij een nieuw vijandbeeld aan het creëren is. ''Er is op dit moment geen andere keus dan proberen vreedzaam samen te leven met islamieten. Er wordt wel beweerd dat de multiculturele samenleving in Nederland mislukt is, maar die moet er wel komen. Er is immers geen enkel alternatief.''