Franse blanken slachtoffer racisme

Vanwege recente aanvallen in Parijs op 'blanke' protesterende scholieren hebben vooraanstaande Fransen, waaronder ook linkse intellectuelen, een petitie ondertekend tegen 'anti-blank racisme'. De demonstrerende scholieren werden aangevallen door zwarte en Arabische jongeren uit de arme voorsteden. De blanken werden omsingeld door groepjes gekleurde leeftijdsgenoten, in elkaar geslagen en beroofd van hun geld en hun mobiele telefoons. ''Wie er typisch Frans uitziet, moet uitkijken, vooral zij zijn doelwitten,'' aldus een leider van de scholierenbetogingen medio maart.

In de Franse media wordt de agressie tegen de scholieren omschreven als 'ratonnades anti-Blancs'. 'Ratonnade' is een zwaar beladen term uit de Algerijnse oorlog, toen Algerijnen en andere Arabieren in Parijs en elders nogal eens het slachtoffer werden van ratonnades, wat letterlijk 'de jacht op ratten' betekent.

Extreemrechts in Frankrijk beweerde al langer dat ook blanken het slachtoffer van racisme zijn. Het Front National heeft zelfs meldpunten ingericht waar blanken zich kunnen beklagen over zaken als positieve discriminatie en de manier waarop de media gevoelige onderwerpen uit de weg gaan.

De Franse pers steekt langzamerhand de hand in eigen boezem. Robert Solé, de tussenpersoon tussen redactie en lezers van de grote Franse krant Le Monde, schreef in zijn column: ''Laten we het maar toegeven, ook Le Monde heeft een bepaald taboe in stand gehouden om niet over bepaalde zaken te spreken. We waren bang om het Front National in de kaart te spelen. We hebben dus, met de beste bedoelingen, verzwegen wat in details beschreven had moeten worden. We hadden de analyse van dat fenomeen niet moeten overlaten aan weldenkende sociologen''.

In ons eigen land werd onlangs een jonge allochtone jeugdbende in Haarlem opgerold, die het op blanken had voorzien. In verband daarmee werden eind vorige week nog drie arrestaties verricht.