Kamer tegen voorstel orgaandonatie

ChuckyPancamo had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon politiek binnenland nieuws Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag tegen het voorstel gestemd om Nederlanders verplicht na hun dood hun organen af te laten staan voor transplantatie. Het voorstel kwam van SP-Kamerlid Kant en kreeg 78 tegenstemmers en 68 voorstemmers.

Het CDA, VVD, SGP en Groep Wilders stemden tegen. De PvdA, SP, D66, LPF, GroenLinks, ChristenUnie en de Groep Lazrak stemden voor, op enkele uitzonderingen binnen de partijen na. Minister Hoogervorst van Volksgezondheid was vanaf het begin af aan al tegen het voorstel.

Hoogervorst zei na afloop van de stemming: "Ik denk dat een heleboel mensen teleurgesteld zijn." Wel kondigde hij aan "alles op alles" te zullen zetten om het aantal geregistreerde donoren te verhogen. Onder meer wil hij burgers vaker gaan vragen hun organen na hun dood af te staan.

Voor de Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland kwam de uitslag van de stemming hard aan. Volgens hen is het een "zwarte dag" voor de mensen die op de wachtlijst staan voor een donororgaan.