Kardinaal: condooms helpen tegen aids

Reya had ons via de nieuws-submit te melden:

De Vaticaanse kardinaal Georges Cottier heeft bepleit dat condooms moeten worden ingezet tegen de wereldwijde Aids-epidemie. Cottier, die als theoloog is verbonden aan het Vaticaan, acht Aids zo'n groot probleem dat hij het gebruik van condooms een gerechtvaardigd middel acht in de strijd tegen de dodelijke ziekte. Hij zegt wel dat condooms in normale situaties niet gebruikt zouden moeten worden, en ook dat ze 'immoreel seksueel gedrag' zouden veroorzaken. Cottier valt echter terug op de tien geboden om zijn relatief positieve standpunt tegenover condooms kracht bij te zetten. Zo meent hij dat seropositieve mensen die onveilige seks hebben, en daarmee hun eventuele kind mogelijk met het HIV-virus besmetten, tegen het gebod "gij zult niet doden" ingaan.

Zijn woorden staan haaks op het officiële standpunt van het Vaticaan, dat elke vorm van anticonceptie afwijst. De rooms-katholieke kerk betwistte zelfs het nut van condooms: ze zouden kleine gaatjes bevatten waardoor het HIV-virus alsnog overgedragen wordt, aldus het Vaticaan. De uitspraken van Cottier komen vlak na een voorstel van Spaanse bisschoppen om over te gaan tot een nieuwe strategie ten opzichte van Aids. Ook zij bepleitten het toestaan van anticonceptie om de epidemie tegen te gaan.

Het Vaticaan lijkt echter voorlopig niet van plan haar standpunt over anticonceptie aan te passen. De huige paus, Johannes Paulus II, is een onvoorwaardelijk tegenstander van anticonceptie, maar binnen de katholieke kerk gaan wel meer stemmen op om wat soepeler te worden tegenover anticonceptie. Al meerdere prominente lieden binnen de katholieke kerk hebben te kennen gegeven minder principieel te staan ten opzichte van anticonceptie, waaronder ook kardinaal Godfried Daneels, die getipt wordt als opvolger van Johannes Paulus II.