Zeker 200 groepsverkrachtingen per jaar

Linz en praatjesmaker hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Uit onderzoek van het Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving blijkt dat in Nederland jaarlijks minstens 200 groepsverkrachtingen gepleegd door jeugdige daders plaatsvinden. De daders en slachtoffers zijn vrijwel altijd bekenden van elkaar. De leeftijd van de daders is gemiddeld 14 jaar, die van de slachtoffers 13 jaar. De slachtoffers zijn volgens de onderzoekers veelal sociaal-zwakkere meisjes, vaak ook met problemen thuis.

Van de daders is zo'n 66% van allochtone afkomst, van de slachtoffers is 75% autochtoon. Volgens psycholoog Jan Hendriks zien de daders de verkrachtingen als entertainment en voelen ze zich niet schuldig. Vaak willen de jongens ook niet achterblijven bij de rest van de groep.

Justitie onderzoekt per jaar zo'n 200 groepsverkrachtingen, maar het werkelijke aantal ligt vermoedelijk nog veel hoger omdat vaak geen aangifte wordt gedaan.

Extra info
Hoewel de NOS meldt dat het om zeker 200 groepsverkrachtingen per jaar gaat, schrijft het NRC dat het om minstens 200 jongens gaat die jaarlijks in groepsverband (van zo'n 4 man) verkrachtingen of aanrandingen plegen. (Dat is overigens wel 33% van alle jeugdzedenzaken die justitie jaarlijks behandelt.)
Extra info toegevoegd om 01:10