'Beelden uit MO grijpen moslims aan'

Volgens vertegenwoordigers van islamitische organisaties in Nederland wakkeren foto's en televisiebeelden van wantoestanden in Irak haat jegens het westen onder moslims aan. ''Jongeren zien in de foto's niet alleen de wreedheden van een oorlog maar vooral een westerse, Amerikaanse, strijd tegen de islam'', aldus HaÁi KaraÁer, directeur van de Turks-islamitische organisatie Milli GŲrŁs. KaraÁer stuurde een e-mail rond met een foto waarop uitgelaten Amerikaanse soldaten zijn te zien in de gebedsruimte van een geplunderde moskee in Fallujah. Daaronder schrijft de Milli GŲrŁs-voorman: ''En dan maar roepen: waar komt de haat van de moslims vandaan?''

Ook Ayhan Tonca, de voorzitter van het Contractorgaan Moslims en Overheid (CMO), zegt dat schokkend beeldmateriaal van militair optreden in het Midden-Oosten gevoelens van ongenoegen en haat onder moslims voedt. Tonca: ''Veel moslims nemen het westerse regeringen kwalijk dat ze het toelaten dat moslims in Irak en Palestina worden onderdrukt en vermoord.'' Ook hebben veel moslims sterk het gevoel dat het Westen met twee maten meet, meent de CMO-voorman. Het beeldmateriaal leidt volgens hem in sommige gevallen zelfs tot radicalisering.

De voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkanen en TunesiŽrs (SMT), Said Boudouft, zegt dat met name islamitische jongeren niet weten hoe ze de beelden van de misstanden in het Midden-Oosten moeten plaatsen. Daardoor verworden ze tot een gemakkelijke prooi voor extremistische demagogen. Volgens Boudouft houden veel moslimjongeren Nederland medeverantwoordelijk voor de misstanden in Irak door onze ''pro-Amerikaanse opstelling''.

Buitenlands beleid
Milli GŲrŁs-directeur KaraÁer vindt dat de Nederlandse regering het militaire optreden in Fallujah krachtig moet veroordelen. Verder zouden moslimorganisaties ervoor moeten zorgen dat de beelden in de juiste proporties worden gezien, omdat oorlog ''nu eenmaal wreedheden met zich meeneemt. Die context moeten we niet uit het oog verliezen'', aldus KaraÁer.

SMT-voorzitter Boudouft vindt zelfs dat Nederland een ''evenwichtiger'' buitenlands beleid moet gaan voeren. Dat zal volgens hem het draagvlak voor het buitenlandse beleid onder Nederlandse moslims vergroten. Tegelijk neemt daardoor het draagvlak voor moslimextremisme af.