Campagne tegen dvd-piraterij gestart

Onder de naam Filmdiefstal.nl is gisteren een grote consumentencampagne gestart tegen het kopiëren en illegaal verspreiden van dvd's. Het is een samenwerkingsverband van brancheorganisaties uit de filmindustrie, de bioscopen en de dvd retail- en verhuurketen. Het geheel is een initiatief van Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland).

Onder de slogan 'Piraterij is een Misdrijf' wordt campagne gevoerd tegen handel in illegale dvd's en de illegale verspreiding van films op internet en elders.

Men zal zich rechtstreeks gaan richten tot de consument met de ''indringende boodschap'' dat het verspreiden van dvd's een misdrijf is. Het platform hoopt uiteindelijk een gedragsverandering bij de consument bewerkstelligen. Ook wordt getracht de overheid te stimuleren meer aandacht te besteden aan de bestrijding van de filmpiraterij.

Op de website van Filmdiefstal wordt onder meer gesteld dat de vrees bestaat dat in 2004 zo'n 25% van de filmdragers in Nederland illegaal zal zijn. Bovendien zouden niet alleen criminele organisaties geld verdienen aan de piraterij, maar ook terroristische organisaties. Dat laatste wordt overigens in twijfel getrokken door het weblog Geenstijl, dat zegt dat daar geen bewijzen voor zijn.