[update] Horeca mag hoofddoek niet weigeren

Icoon Binnenlands nieuws De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft vandaag uitspraak gedaan over het toegangsbeleid van een restaurant in Den Haag. Het restaurant de Haagse Lounge weigerde vrouwen met een hoofddoek de toegang, maar dit mag volgens de commissie niet. De dresscode zou in strijd zijn met de gelijkebehandelingswetgeving.

Het bureau Discriminatiezaken te Den Haag maakte de zaak aanhangig na meldingen van vier vrouwen die in de Haagsche Lounge niet werden bediend als zij hun hoofddoek omhielden. De verzoeksters zijn moslim en dragen vanwege hun geloofsovertuiging een hoofddoek. In haar verklaring stelt de CGB dat het streven naar een ander publiek legitiem is, maar de wijze waarop in dit geval niet door de beugel kan. Er zou namelijk onderscheid worden gemaakt op basis van godsdienst.

De maatregel was volgens eigenaar P. Mulder ingevoerd om een meer stijlvoller en ouder publiek naar zijn horecagelegenheid te trekken. De nieuwe huisregel was volgens hem nodig, nadat hij eerder regelmatig problemen had met groepjes hangjongeren in zijn Haagse Lounche. Die dresscode houdt onder meer in dat het dragen van hoofddeksels in het restaurant verboden is. Daarbij wordt volgens Mulder geen onderscheid gemaakt tussen hoofddoekjes, keppeltjes en baseballpetten. Tijdens een zitting voor de CGB maakte hij hiermee duidelijk dat iedereen voor hem gelijk is.

Uitspraken van de CGB zijn overigens niet rechtsgeldig. In principe kan het restaurant de uitspraak dus naast zich neerleggen. Indien het tot een geschil bij de rechter komt, blijkt vaak in de praktijk dat de rechtbank de uitspraken van de CGB overneemt.

Update 23:20
Het restaurant de Haagsche Lounge heeft inmiddels laten weten het toelatingsbeleid niet te wijzigen. In principe is ze daar ook niet toe verplicht, daar de uitspraak van de CGB geen juridische waarde heeft. Het ligt voor de hand dat het bureau Discriminatiezaken Den Haag nu de gang naar de rechter gaat maken.


De toegang mag hen niet geweigerd worden volgens de CGB.