Imam uitgezet na uitspraken over slaan vrouwen

In Frankrijk wordt een islamitische geestelijke in een voorstad van Lyon het land uitgezet, als gevolg van zijn extreme zijn uitlatingen over het slaan van echtgenotes. Volgens de islamitische geestelijke, imam Abdelkader Bouziane, staat de koran toe dat een man zijn echtgenote slaat. In de Franse media onstond hierover een enorme ophef.

Vanwege zijn uitspraken is Bouziane opgepakt en zal naar Algerije uitgezet worden. Volgens de Franse overheid zorgen zijn uitspraken voor een verstoring van de sociale harmonie in Frankrijk en is dit de reden tot zijn uitzetting uit Frankrijk. De Franse minister van justitie Dominique Perben zei dat de regering geen opmerkingen in het openbaar kan toestaan die strijdig zijn met de mensenrechten en schadelijk zijn voor de menselijke waardigheid, met name die van vrouwen.

De ophef in Frankrijk ontstond na een interview in het blad Lyon Mag. Zo diende de loco-burgemeester van de plaats Venissieux, waar Bouziane in een moskee werkzaam is, een klacht in wegens "een aanslag op de openbare orde en op de republiek." De imam, vader van zestien kinderen beschreef eerder in detail hoe een echtgenoot zijn echtgenote(s) mag kastijden. Het boek veroorzaakte in Spanje veel ophef, met als gevolg een voorwaardelijke celstraf voor Bouziane.

Abdelkader Bouziane
De radicale imam, Abdelkader Bouziane


Bouziane staat bekend als een radicaal islamiet, die het salafisme aanhangt. Hij volgde zijn opleiding in Saudi-Arabië en wordt beschouwd als een van de imams die in het begin van de jaren '90 het salafisme* onder Franse moslims hebben verspreid.

De plaats Venissieux staat bekend als een broeinest van salafisten. Uit dezelfde plaat komt een andere imam, Chellali Benchellali. Laatstgenoemde zit met een deel van zijn familie in voorarrest op verdenking van het plannen van gifaanslagen in Frankrijk.

_
* Het salafisme is een fundamentalistische stroming die een puriteinse, ritualistische vorm van islambeleving voorstaat. Salafisten streven naar totale zuiverheid in het geloof en baseren zich alleen op de koran en de overleveringen van de eerste generatie van schriftgeleerden.