Rosenmöller: Discussie integratie glijdt af

Paul Rosenmöller, voorzitter van de Commissie Participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen (PAVEM), vindt dat het integratiedebat in Nederland de verkeerde kant opgaat. Niet alleen Rosenmöller heeft die visie, ook de andere leden van de commissie, waaronder oud-VVD leider Hans Dijkstal en prinses Máxima, delen de mening van hun voorzitter.

Het debat is volgens hen te eenzijdig, te polariserend en te respectloos. Onder meer het optreden van VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali valt slecht bij de commissie. Politici moeten zich bewust worden van wat zij over allochtonen roepen.

Ferme uitspraken over de integratie? Prima. Taboes doorbreken? Graag. Daar heeft Rosenmöller geen problemen mee. ''Maar wees je ervan bewust dat het om integratie draait. Dat vergt een wederzijdse inspanning'', aldus de voorzitter. De politiek moet reëel zijn volgens de oud GroenLinks-leider, respectvol. ''Allochtonen moeten nieuwe burgers kunnen, willen en mogen zijn. Het debat is nu te veel gericht op assimilatie en segregatie''.

Vooral de discussies over bijzonder onderwijs en de sluiting van moskeeën zijn de commissieleden een gruwel. Ze zouden slechts tot negatieve beeldvorming en populisme leiden. En de discussie over spreidingsbeleid van kansarme allochtonen zien zij helemaal niet zitten.

Rosenmöller en co. willen liever dat er gezocht wordt naar knelpunten die onvrede oproepen en dat daar oplossingen voor bedacht worden. Daarbij dienen de Grondwet en de wetten altijd voorop te staan. Culturele belemmeringen blijven volgens hen ook dan bespreekbaar.

Bovendien gaat het zo slecht allemaal niet in Nederland meent de commissie. En de integratie is zeker niet mislukt. Het bewijs: de vele en succesvolle projecten die de commissie in haar speurtocht langs de 30 grootste plaatsen van ons land heeft ontdekt.