'Begrotingstekort NL komt boven de 3%'

nyrem had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Nederland stevent af op nog hogere begrotingstekorten, ondanks de zware bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren. Zo verwacht het Centraal Planbureau (CPB) dat Nederland dit jaar een begrotingstekort van 3 procent zal hebben. Dit is de maximaal toegestane grens volgens de Europese begrotingsafspraken, het stabiliteitspact.

Voor 2004 voorspelt het CPB nog slechtere cijfers. Het bureau verwacht dat het kabinet dan te maken krijgt met begrotingstekort van 3,25 procent. Ingewijden hebben dit vandaag bevestigd. Morgen zal het CPB de cijfers bekend maken.

Eerder dit jaar werd het begrotingstekort voor 2003 al beraamd op 2,7 procent. Het financieringstekort viel toen hoger uit omdat de kosten voor asielopvang en de gezondheidszorg aanzienlijk meer bleken te zijn dan begroot. Daarnaast waren de belastinginkomsten vanwege de laagconjunctuur beneden verwachting. Verder vielen de lasten voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten (awbz) ongunstig uit. De 2,7 procent die Zalm toen meldde, was al 0,4 procent meer dan eerder was voorspeld.

Minister Zalm van FinanciŽn is een fel voorstander van het handhaven van de norm van het stabiliteitspact. Kort geleden werd bekend dat zowel Frankrijk als Duitsland ruim boven de grens van drie procent uitkomen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de stabiliteit van de munt binnen de Economische Monetaire Unie (EMU).