CDA en VVD "niet op één lijn"

Gisteren meldden we al dat coalitiepartijen VVD en D66 het niet eens zijn met de kritiek die premier Balkenende en minister Donner leverden op satire over het koningshuis. VVD-fractievoorzitter Van Aartsen doet er nu nog een schepje bovenop.

Volgens de fractievoorzitter zitten CDA en VVD niet op één lijn in het debat over de al dan niet schadelijke uitwerking die de satirische programma's hebben op het koningshuis. "We zijn als VVD niet zo bezorgd omdat wij vinden dat het Koninklijk Huis staat als een huis," legt Van Aartsen uit. Hij vindt dat premier Balkenende "het niet zo hoog op had moeten spelen".

Van Aartsen constateert dat de situatie rond de satire nu zelf een hype dreigt te worden. Hij verwacht dat het kwaad van de satire zichzelf uiteindelijk zal straffen omdat de burger een geoefend mediaconsument is. Tenslotte gaf Van Aartsen aan van mening te zijn dat de premier andere vraagstukken prioriteit zou moeten geven.