Bond wil Turkse letters in Nederlands alfabet

Useroid had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Nederland moet volgens de Nederlandse Bond voor Oudere Migranten (Nisbo) een aantal Turkse letters in zijn alfabet opnemen. Het gaat onder meer om de letters g met een omgekeerd dakje en de s met een cedille. Op die manier kan worden voorkomen dat namen van Turkse Nederlanders foutief worden gespeld in officiële documenten als paspoorten en diploma's.

De Nisbo heeft het voorstel vandaag gedaan in een brief aan de regering. Volgens de bond ondervinden veel Turken problemen bij de douane als ze op vakantie gaan naar hun vaderland, omdat hun namen niet volgens de Turkse spelling in de paspoorten staan. Dat komt omdat bepaalde letters niet op Nederlandse toestenborden voorkomen. Als volwaardige Nederlandse burgers willen ze graag dat hun namen op een correcte manier in hun bescheiden worden geschreven.

Als het voorstel van de bond van de hand wordt gewezen, wil de Nisbo dat er andere oplossingen voor het probleem worden onderzocht.