Paus mogelijk betrokken bij cover-up

Striffelbuur had voor ons het volgende bericht vertaald:

Er is wederom opschudding ontstaan in de katholieke kerk. Terwijl de ellende van pedofiele priesters zich in alle hevigheid voortzet, en in Amerika reeds heeft geleid tot het bijhouden van een lijst van in deze richting afgedwaalde geestelijken (zie: Priest Database), lijkt nu voor het eerst de Paus zelve direct in verband te worden gebracht met cover-up beleid. Dit beleid heeft ervoor gezorgd dat priesters die in de ene parochie betrapt zijn, simpelweg worden overgeplaatst naar een andere parochie waar hun gedrag nog niet bekend is.

Recentelijk is een document opgedoken, gedateerd op 25 mei 1999, waarin Paus Johannes Paulus II de order geeft om ene Robert Burns, veroordeeld pedofiel en tevens priester, uit het ambt te zetten. Uit het document blijkt het volgende: The Pope said the former priest "ought to live away from the places where his previous condition is known". But the Pope's order also offered the man's religious superior, or "ordinary," an alternative. "The local ordinary... is able to dispense from this clause of the decree if it is foreseen that the presence of the suppliant will cause no scandal."

Inmiddels hebben 58 priesters schriftelijk aan de hier genoemde 'religious superior', kardinaal Bernard Law uit Boston, laten weten het zeer op prijs te stellen als hij zich van zijn bevoegdheden zou ontdoen en als kardinaal zou aftreden. Katholieke theologen en historici spreken dan ook terecht van een daadwerkelijke opstand en van rebellie binnen de katholieke kerk.