Oppositie uit felle kritiek op kabinet

De linkse oppositie partijen hebben geen goed woord over voor het nieuwe kabinet Balkenende. Vanmiddag uitten ze felle kritiek op de regeringsverklaring die premier Balkenende vanochtend aflegde. In die verklaring, met het motto 'duidelijkheid en daadkracht', zijn de plannen voor de komende vier jaar vastgelegd.

Volgens PvdA-fractievoorzitter Van Nieuwenhoven mag het kabinet zich niet verschuilen achter de economische malaise en moet het meer geld investeren in zorg, onderwijs en veiligheid. Opvallend is dat ook CDA-fractievoorzitter Verhagen meent dat het kabinet meer geld moet vrijmaken voor die drie punten. Wel pleitte hij voor bezuinigingen om de kosten van de toenemende vergrijzing te kunnen opvangen.
Ook het feit dat er zo weinig vrouwen in het kabinet zitten, beviel Van Nieuwenhoven niet. Ze sprak van "een kabinet van mannenbroeders".

Halsema

GroenLinks en D66 zetten vraagtekens bij de politieke moraal van met name de LPF-ministers. "Wat zijn hun opvattingen waard en hoe lang zullen die worden verdedigd", vroeg GroenLinks-Kamerlid Femke Halsema, die RosenmŲller verving, zich af. Vooral het vertrouwen in vice-premier en minister van Volksgezondheid E. Bomhoff is niet groot: ''Zijn opvattingen zijn veranderlijk als de wind'', meende Halsema.

Ook de SP heeft haar twijfels. Voorman Marijnissen betwijfelt dat het kabinet-Balkenende voor de beloofde andere politieke cultuur gaat zorgen. Hij noemde het kabinet geen kabinet, maar een ''nachtkastje''.