Big Brother is watching you

xxxl had ons via de newssubmit het volgende te melden:

In het jaar 2003 zal éénderde van alle gemeenten haar burgers in de gaten houden door middel van camera's. Dat is ruim twee maal zo nu het geval is, nu staat het percentage op 16%. Dat blijkt uit onderzoek dat werd verricht in opdracht van het Platform voor de Informatiesamenleving in samenwerking met het Nederlands burgemeestersgenootschap.

Deze instanties besteedden het onderzoek uit aan de faculteit bestuurskunde van de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg, zo blijkt uit het KUB-blad Univers.

Student-onderzoeker Rob van Woerkum benaderde 476 gemeenten voor een enquête. De respons was 55%. Daaruit bleek dat 16% nu al camerabewaking hanteerde, de animo daarvoor was het grootst bij grotere gemeenten. Van camera's in winkelcentra, stations en uitgaansgebieden verwacht men een preventieve werking op crimineel gedrag.