Versplintering op rechts

Nu VNL meer aandacht heeft gekregen door Jan Roos aan te stellen als lijsttrekker voor de volgende verkiezingen, wordt er veel kritiek gegeven op het bestaan van VNL. Deze kritiek komt voornamelijk bij mensen vandaan die zeggen vierkant achter de PVV te staan. VNL zou een PVV-light zijn en daarmee kiezers bij de PVV weghalen, waardoor er geen krachtig signaal uit zou gaan vanuit de rechtse hoek.

Politieke partijen worden ingedeeld van links tot rechts en van conservatief tot progressief. De SP is een uitgesproken linkse partij, de D66 staat rechts van het midden aan de progressieve kant en de SGP is naast streng christelijk ook rechts-conservatief. Echter zijn de termen links en rechts aan verandering onderhevig en plaatsgebonden. Zo zijn de liberalen in de Verenigde Staten van Amerika links en bestaat daar de rechterkant uitsluitend uit conservatieven.

In Nederland is vastgesteld dat rechts liberaal is en links socialistisch. Echter worden die termen te pas en te onpas gebruikt. Mensen die (met geweld) verkondigen dat de blanken de übermensch zijn, worden extreemrechts genoemd en gewelddadige “antifascisten” zijn extreemlinks. Nationalisten zijn soms ook ineens rechts en mensen die pleiten voor strenge immigratieregels worden ook standaard rechts genoemd. De meeste populaire media hebben het dan ook over het immigratiebeleid als ze het hebben over een linkse of rechtse partij.

Vandaar komt de verwarring wanneer er een discussie is over partijen aan de linker- of rechterkant van het politiek spectrum. Er is dan ook wel enige overlap. In de media laat vooral Halbe Zijlstra van de VVD zich af en toe stevig uit over asielzoekers en GroenLinks laat zich daarentegen zich heel verwelkomend uit richting vluchtelingen. Die overlap is echter geen goede reden om de partijen dan maar het stempel links of rechts te geven. Zeker niet in het geval van de PVV.

De PVV belooft Nederland weer van de Nederlanders te maken en wil dat doen door de grenzen te sluiten en uit de EU te stappen. Daarnaast zeggen ze zich hard te maken voor de verzorgingsstaat en willen dat doen door een stevige overheidsbemoeienis op allerlei aspecten van de markt. Dit brengt een spagaat aan. Door het strenge asielbeleid en het isolationistische karakter wordt de partij door de massa gezien als rechts, terwijl er maar weinig te zien is van het klassieke liberalisme. De PVV werkt hier zelf hard aan mee door media weg te zetten als linkse subsidieslurpers en linkse partijen aan te vallen op hun linksheid.

VNL is echter een hele andere partij. Nadat de VVD onder Rutte een linksere koers is gaan varen, bleef er een gat over aan de rechtse kant van het spectrum. Een gat dat tot nu toe alleen opgevangen wordt door de SGP. Zij streven naar een kleinere overheid en vrijheid voor het individu. Minder overheidsbemoeienis op de markt en een vlaktaks in plaats van het belastingstelsel wat we nu hebben. Een klassiek liberale partij die echt rechts is. Ook al lijken sommige punten overeen te komen met de PVV, is het geen PVV-light. VNL heeft namelijk een hele andere visie op de toekomst van Nederland. Buiten dat is VNL lang niet zo isolationistisch als de PVV en wil bijvoorbeeld niet “de grenzen sluiten” voor immigranten, maar wel strenge regelgeving.

Is er dus sprake van een versplintering op rechts? Dat ligt er dus aan hoe je rechts definieert. Als het gaat over immigratiebeleid en de EU, dan zijn er inderdaad meerdere partijen die hetzelfde beogen. Gaat het echter om het klassieke stelsel, dan is er van versplintering weinig sprake.