Vier vragen over (het plaatsen van) flitspalen

Hoe, wanneer en waarom een flitspaal wordt geplaatst, lees je hier.

 • 1. Ik zie heel veel verkeersonveilige situaties in onze gemeente, kan ik daar een flitspaal voor aanvragen?
  Een flitspaal kan worden aangevraagd door de wegbeheerder, samen met de politie. In de aanvraag staat omschreven waarom op deze locatie een flitspaal moet komen. Bijvoorbeeld omdat er vaak te hard of door rood wordt gereden en er gevaarlijke situaties ontstaan. Gemeente en politie analyseren de situatie en bekijken of een aanvraag nodig is. Het OM beoordeelt deze aanvragen.

  Een flitspaal is niet altijd de enige en beste oplossing. Het uitgangspunt is dat er pas gehandhaafd wordt als andere maatregelen niet helpen of niet mogelijk zijn. Denk aan het aanpassen van de inrichting van een weg bijvoorbeeld een versmalling, drempels, aparte fietsstroken of inzetten van communicatie: duidelijke borden of bijvoorbeeld displays waarop je ziet hoe hard je rijdt. Er zijn nu bijna 650 vaste flitspalen in Nederland. De locaties worden periodiek geëvalueerd en er wordt bekeken of een flitspaal nog nodig is of dat de flitspaal op een andere locatie meer nodig is. Zo worden de vaste flitspalen optimaal ingezet voor de verkeersveiligheid.

 • 2. Waarom worden er pas flitspalen geplaatst als er iets ergs is gebeurd?
  Dit klopt niet. Een flitspaal wordt ingezet voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Naast overtredingsgedrag op roodlicht en snelheid wordt ook gekeken naar risico’s voor kwetsbare verkeersdeelnemers en slachtoffers. Een aanvraag voor een flitspaal kan ook gedaan worden als uit metingen blijkt dat op een locatie structureel te hard wordt gereden en andere maatregelen niet helpen. Of als er een hoog risico is op gevaarlijke verkeerssituaties bijvoorbeeld als er hard wordt gereden of door rood licht en er veel fietsverkeer oversteekt. De wegbeheerder en lokale politie bepalen samen voor welke locatie en wanneer ze een aanvraag voor een flitspaal indienen.

 • 3. Waarom duurt het plaatsen van een flitspaal zo lang?
  Gemiddeld duurt het vanaf indienen van een aanvraag tot start van de handhaving ongeveer vijf maanden. Als een aanvraag binnenkomt, wordt deze zo snel mogelijk beoordeeld. Soms zijn extra gegevens nodig van de aanvrager. Als besloten wordt een flitspaal te plaatsen moet de exacte locatie gekozen worden in afstemming met politie, wegbeheerder en leverancier. Hierbij is belangrijk dat de camera in de juiste hoek geplaatst kan worden en moet de stroomvoorziening geregeld worden. Ook moet er een flitspaal beschikbaar zijn. Het vergunningstraject voor de plaatsing neemt ook enige tijd in beslag. Als de paal geplaatst is, zijn testen nodig. Denk hierbij aan het flitsen op het juiste moment, maar ook aan het correct doorsturen van de foto’s naar het CJIB. Het handhavingsproces vindt gedigitaliseerd en geautomatiseerd plaats en daarom zijn er eerst uitgebreidere kwaliteitscontroles nodig.

 • 4. Ik ervaar veel overlast van verkeerslawaai: automobilisten die extra hard optrekken, knallende uitlaten, met name ‘s avonds. Is dat een reden om een flitspaal te plaatsen?
  Flitspalen zijn bedoeld voor het vergroten van de verkeersveiligheid. Hoewel overlast door verkeersgeluid heel vervelend is, is dit een ander probleem dan verkeersveiligheid. De gemeente en politie kunnen samen naar andere oplossingen voor dit probleem zoeken. Er wordt soms gesproken van ‘geluidsflitspalen’, maar eigenlijk zijn het geluidsmeters. Gemeenten zijn begonnen met het handhaven met een camera voor geluidsoverlast. Beboeten is technisch en juridisch nog niet mogelijk; onder andere. omdat het met een opname niet aan te tonen is welke auto teveel herrie maakt. Gemeenten zijn bezig met pilots met de geluidsmeter maar vanuit verkeersveiligheid is geluidsoverlast geen prioriteit voor het OM. Als er toch handhaving door de politie gewenst is, kan dit lokaal worden besproken

Flitspaal ( Foto-Pixabay)
Flitspaal ( Foto-Pixabay)