Rechter verwerpt verzoek Trump om nietigverklaring van $250M civiele fraudezaak

Een rechter in Manhattan zei vrijdag dat het verzoek van Donald Trump om een nietigverklaring in zijn civiele fraudezaak van $250 miljoen "volkomen ongegrond" is en verwierp de door Trump aangevoerde argumenten.

Trump, 77, diende woensdag een motie in voor een nietigverklaring, waarin hij beweerde dat er sprake was van een "overweldigende" vooringenomenheid van Arthur Engoron, rechter bij het Hooggerechtshof van Manhattan, in zijn fraudezaak en dat de belangrijkste juridisch medewerker van de rechter, Allison Greenfield, een ongepaste invloed had op de procedure.

Greenfield zou informatie in het oor van de rechter hebben gefluisterd gedurende de zeven weken van het proces tot nu toe.

"Zoals ik in de loop van dit proces duidelijk heb gemaakt, zijn mijn uitspraken van mij en van mij alleen. Er is absoluut geen sprake van 'co-rechtspraak'", schreef rechter Engoron vrijdag in een beslissing.

De advocaten van de voormalige president beweerden dat het feit dat Engoron meerdere malen artikelen over de zaak in een nieuwsbrief van de universiteit heeft gepubliceerd en dat Greenfield politieke bijdragen heeft geleverd aan de Democraten ongepast waren en duidelijk bewijs vormden voor de vooringenomenheid van het duo tegen Trump.