In 2022 bevolkingsgroei in vrijwel alle gemeenten

In 2022 groeide het aantal inwoners in vrijwel alle Nederlandse gemeenten. Dit kwam hoofdzakelijk door de toegenomen immigratie, onder andere van Oekraïners. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de bevolkingsontwikkeling tot 1 december 2022.Op Vlieland en Schiermonnikoog, in de Noordoostpolder en in Waddinxveen, Diemen, Maassluis en Woudenberg groeide de bevolking in 2022 relatief het sterkst, met meer dan 30 per duizend inwoners. In slechts 9 van de 344 gemeenten daalde het aantal inwoners. Dat waren er aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren. In 2020 was er nog bevolkingskrimp in 61 gemeenten, voornamelijk aan de randen van Nederland.

Alle gemeenten kregen er in 2022 per saldo (immigratie minus emigratie) inwoners bij door buitenlandse migratie. Nieuw ten opzichte van 2021 was de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Mensen die sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari vanuit Oekraïne naar Nederland kwamen, vestigden zich in nagenoeg alle gemeenten. In ongeveer de helft van de gemeenten woonden op 1 december meer dan 5 Oekraïense immigranten per duizend inwoners. Renswoude (Utrecht), Gennep (Limburg) en Pekela (Groningen) ontvingen relatief de meeste Oekraïners: meer dan 20 per duizend inwoners.

Zonder buitenlandse migratie zouden aanzienlijk meer gemeenten te maken hebben met bevolkingskrimp. Door de vergrijzing neemt het aantal gemeenten waar meer mensen overlijden dan er baby’s worden geboren toe. In 2022 gold dat voor 62 procent van de gemeenten, in 2021 nog voor 53 procent. Twintig jaar geleden (in 2002) overtrof de sterfte het aantal geboorten nog slechts in 13 procent van de gemeenten. Destijds was er voornamelijk sprake van een sterfteoverschot in gemeenten aan de randen van Nederland (vooral in Limburg) en in enkele vergrijsde gemeenten in het Gooi en aan de Noordzeekust. Inmiddels is er een sterfteoverschot in vrijwel alle gemeenten in Limburg en in de drie noordelijke provincies, langs de Noordzeekust en in grote delen van Zeeland, Overijssel en Gelderland. Gemeenten waar meer baby’s worden geboren dan er mensen overlijden liggen voornamelijk in de Randstad (inclusief de grote steden), in Flevoland en in en rond Zwolle.

Bevolkingsgroei 2022 (Foto: CBS)
Bevolkingsgroei 2022 (Foto: CBS)