COVID-19: Geleidelijk meer ruimte voor reguliere zorg volgens Ernst Kuipers

De druk van covid-patiënten op de reguliere zorg blijft groot, maar neemt wel langzaam en geleidelijk af. De piek van de tweede coronagolf is lager dan de eerste. Maar de tweede golf duurt wel langer. Dat zei Ernst Kuipers van het LCPS in een technische briefing aan de Tweede Kamer.

De hoogste bezetting van covid-patiënten op klinische bedden was begin november. Toen waren er ruim 2.000 covid-patiënten op klinische bedden. De hoogste bezetting van covid-patiënten op de IC was op 3 november. Toen lagen er 609 patiënten met covid op de IC. Op 17 november was dat aantal gedaald naar 576. De daling gaat dus heel langzaam. Het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LPCS) stuurt op een beschikbare IC-capaciteit van 1.350 patiënten. In werkelijkheid liggen er 17 november 1.237 patiënten op de IC, zowel covid als non-covid. Meer hierover valt te lezen bij Skipr.