Homoseksuele Syriër krijgt ondanks 'problematische woonsituatie' geen urgentie

Een uit Syrië gevluchte twintiger hoeft volgens de rechter geen urgentieverklaring voor een andere woning te krijgen vanwege zijn thuissituatie. De Syriër zegt regelmatig bedreigd en mishandeld te zijn door een huisgenoot, maar volgens de rechtbank is er geen sprake van een 'levensontwrichtende situatie'.

De twintiger is uit Syrië gevlucht vanwege zijn homoseksuele geaardheid en de militaire dienstplicht. Hij verblijft sinds een paar jaar in Nederland en is student aan de Hogeschool Utrecht. Met hulp van een LHBTI-stichting vond hij een woning, met een andere statushouder als huisgenoot. Sinds oktober 2018 woont ook de partner van zijn huisgenoot in de woning. Dit heeft volgens hem geleid tot spanningen, bedreigingen, ruzies en verbaal en fysiek geweld.

Aanhoudende stresssituatie
Bij verschillende hulpinstanties deed de man zijn verhaal. Zo schreef Doras Maatschappelijke dienstverlening, een stichting voor bewoners van Amsterdam-Noord, dat hij door de 'aanhoudende stresssituatie niet toekomt aan zijn primaire levenstaken, zoals het voltooien van zijn studie maar bovenal het leiden van een menselijk aanvaardbaar leven'.

Onder meer de Hogeschool Utrecht, de stichting die hem aan de woning had geholpen en vrienden uitten hun zorgen over zijn thuissituatie. Zijn psycholoog wilde de behandeling pas hervatten als de thuissituatie weer 'stabiel' was.

Aanvraag
Op 8 februari 2019 deed de Syriër een aanvraag voor een urgentieverklaring, met zo'n verklaring krijgen woningzoekenden voorrang op sociale huurwoningen. De aanvraag deed hij op grond van sociale en medische omstandigheden.

De gemeente vroeg de GGD om advies. De GGD concludeerde dat er geen urgentie was op medische gronden, onder meer omdat hij niet goed antwoord zou hebben gegeven op de vraag of er professionele bemiddeling is geweest met de huisgenoot. De gemeente heeft de aanvraag daarna afgewezen, omdat meer Amsterdammers problemen met huisgenoten hebben en hij in staat zou zijn om zelf een andere woning te vinden.

Geen aanleiding
De Syriër stapte uiteindelijk naar de rechter. De voorzieningenrechter zegt ook een 'problematische woonsituatie' te zien 'die zijn weerslag heeft op zijn psychische gesteldheid'. Toch zou de inhoud van de medische stukken geen aanleiding geven om te stellen dat de psychische problematiek zo ernstig is dat er sprake is van 'een levensontwrichteinde situatie die maakt dat hij niet meer in staat is om zelfstandig te functioneren'.

Het staat volgens de rechter niet vast dat er daadwerkelijk geweld is gebruikt of dat er bedreigingen zijn geuit. Zo heeft de Syriër geen aangifte gedaan. Hij zegt het wel vijf keer geprobeerd te hebben en ook deed hij bij de politie een melding, die door agenten is omschreven als een 'ruzie/twist'. Bewijs voor huiselijk geweld is dat volgens de rechter echter niet.