De toekomst van Europa: de burger is aan zet

Burger- en jeugdbijeenkomsten moeten de toon zetten voor de hervorming van de EU, zeggen MEPs in een resolutie die woensdag is aangenomen. Na een debat met Dubravka Šuica, vicevoorzitter voor democratie en demografie van de Europese Commissie en Nikolina Brnjac, die namens het Kroatische voorzitterschap van de Raad sprak, heeft het Parlement met 494 stemmen voor, 147 tegen en 49 onthoudingen een resolutie aangenomen waarin het zijn visie op de komende conferentie over de toekomst van Europa formuleert.

De burger staat centraal 
De EP-leden willen dat de burger centraal staat in brede discussies over de manier waarop de interne en externe uitdagingen die ten tijde van het Verdrag van Lissabon niet waren voorzien, moeten worden aangepakt. De conferentie moet een open en transparant proces worden met een inclusieve, participerende en evenwichtige benadering ten aanzien van burgers en belanghebbenden. De betrokkenheid van de burgers, maatschappelijke organisaties en diverse belanghebbenden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau staat voorop bij het vaststellen van de prioriteiten van de EU in overeenstemming met de zorgen van de burger.

Het Parlement stelt voor om verschillende burgeragora's (thematische fora van burgervertegenwoordigers) op te richten die willekeurig worden gekozen op basis van evenredigheids- en representativiteitscriteria. Daarnaast moeten er minstens twee jongerenagora’s worden ingesteld van ieder 200-300 burgers, met een minimum van drie agora’s per lidstaat. De vertegenwoordigers van de burgers zullen de conclusies van de agora’s tijdens de plenaire vergadering van de Conferentie bespreken met EP-leden en vertegenwoordigers van de nationale parlementen, ministers van de Raad, vice-voorzitters van de Europese Commissie en vertegenwoordigers van andere EU-instellingen, organen en sociale partners.

Institutionele betrokkenheid
Naast de prominente steun van de voorzitters van de drie belangrijkste EU-instellingen dringt het Parlement er bij de Raad en de Commissie op om een verdragswijziging mogelijk te maken. In de aangenomen tekst wordt ook benadrukt dat een permanent mechanisme voor burgerparticipatie moet worden overwogen.

David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement, zegt: "We moeten alle mechanismen van democratisch bestuur in het verlengde van de Europese verkiezingen moeten herzien. Dit moet gebeuren in samenwerking met de nationale instellingen en met de betrokkenheid van Europese burgers. We luiden een nieuw tijdperk van hervormingen in."