Rechtbank spreekt moeder en haar ex vrij van moord

De rechtbank Rotterdam heeft woensdag  een moeder en haar voormalige partner vrijgesproken. Ze werden verdacht van strafrechtelijke betrokkenheid bij de dood van de dochter van de vrouw in 2012. De officier van justitie achtte vier weken geleden moord bewezen, en eiste 10 jaar gevangenisstraf tegen beide verdachten.

De kern van het bewijs, dat de officier van justitie op de zitting naar voren bracht, was gebaseerd op verklaringen van drie getuigen uit de familiekring van de moeder en de dochter. Deze drie getuigen zouden van de moeder hebben gehoord dat zij, en de andere verdachte, betrokken zouden zijn bij de dood van de dochter.

In de motivering van het vonnis zijn vele redenen genoemd en uitgewerkt waarom de verklaringen van de drie getuigen niet voldoende zijn als bewijs. In het vonnis wordt uiteengezet dat er naast de getuigenverklaringen nauwelijks tot geen steunbewijs is, en dat er zelfs sprake is van ontlastende feiten. In de woning van de dochter is een afscheidsbriefje gevonden dat volgens een handschriftdeskundige geschreven is door de dochter.

Ten slotte zijn de ontkennende verklaringen van de moeder en de andere verdachte, over wat is gebeurd rondom het overlijden van de dochter, niet zomaar als onaannemelijk aan de kant te schuiven. De verdachten schetsen een scenario dat goed zou kunnen passen binnen een suïcidescenario, waarvan ook de politie in 2012 van uitging.

Al met al is niet buiten redelijke twijfel komen vast te staan dat de moeder en/of de medeverdachte strafrechtelijke betrokkenheid hebben gehad bij de dood van de dochter.