Besluiten opsporen schaliegas moeten over

De minister van Economische Zaken en Klimaat moet nieuwe besluiten nemen over het opsporen van schaliegas in Noord-Brabant en de Noordoostpolder. Dat heeft de Raad van State geoordeeld.

Het Britse bedrijf Cuadrilla had in 2014 gevraagd om verlenging van zijn vergunningen voor de opsporing van schaliegas in die gebieden. Toenmalig minister Henk Kamp wees die verlenging af, op basis van het kabinetsbesluit tot 2020 geen commerciële boringen naar schaliegas toe te staan.

Volgens Cuadrilla was het besluit van de minister in strijd met de Mijnbouwwet en het stapte naar de rechtbank. Die gaf het bedrijf in 2016 gelijk. De minister en medetegenstander Milieudefensie gingen daarop in beroep.

Verlenging van de vergunningen
De Raad van State oordeelt nu dat de Mijnbouwwet van destijds geen ruimte bood om verlenging van de vergunningen om milieuredenen te weigeren.

Inmiddels is de Mijnbouwwet gewijzigd. Die biedt nu wel de ruimte om het belang van het milieu bij een nieuw besluit over verlenging van de vergunningen te betrekken.

Of Cuadrilla daarmee gebaat is, is de vraag. Huidig minister van Economische Zaken Eric Wiebes heeft de Tweede Kamer in februari laten weten dat commerciële opsporing en winning van schaliegas in Nederland de komende jaren niet aan de orde is en dat er geen vergunningen hiervoor zullen worden afgegeven.

Besluiten opsporen schaliegas moeten over
Besluiten opsporen schaliegas moeten over (Foto: ANP)