Moslims spreken zich massaal uit tegen terreur

Vanuit de moslimgemeenschap in Nederland is met grote afschuw gereageerd op de gebeurtenissen in Parijs eerder vandaag. Verschillende organisaties spreken er schande van en er worden protesten georganiseerd. 

Argan, een Amsterdams jongerencentrum opgericht door Marokkaanse jongeren, organiseert morgenavond een protestmarst tegen terreur. Dit naar aanleiding van de aanslag in Parijs op de redactie van het satirisch weekblad Charlie Hebdo. 'Wij mogen niet toelaten dat onze samenleving wordt ontwricht en dat angst de boventoon voert' is te lezen in een oproep op hun Facebook. De mars begint om 18 uur op de Dam en leidt naar het Franse consulaat aan de vijzelgracht. De gemeente Amsterdam en andere gemeenten organiseren eveneens protestmarsen. 

Ook vanuit andere islamitische- en migrantenorganisaties is met grote afschuw gereageerd op de aanslag in Parijs. Zo stelt de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland in een verklaring: 'Samen met iedereen die de democratie en de rechtsstaat een warm hart toedraagt, blijven wij strijden tegen geweld, haat, terreur en extremisten, ongeacht wie de afzender is'.

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) schrijft in een verklaring op haar website dat zij met afschuw kennis heeft genomen van de aanslag in Parijs: 'Het SMN veroordeelt deze aanslag op de sterkst mogelijke wijze. Geweld heeft nooit een bijdrage geleverd aan het oplossen van problemen. Wij staan voor een open en pluriforme samenleving waarvan de vrijheid van meningsuiting een van de belangrijkste pijlers is. Dat juist de persvrijheid geweld wordt aangedaan schokt ons des te meer. Ons medeleven gaat uit naar de familieleden van de slachtoffers.'

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), de grootste islamitische koepelorganisatie, stelt in een verklaring tegenover de NOS: 'We moeten hard optreden tegen zulk geweld en tegen de beperking van onze vrijheid. Wat er vandaag in Parijs gebeurd is, staat ver van de islam af. Moskeeën moeten afstand nemen van zulke terroristische daden, want ons geloof gaat over barmhartigheid.'

Ook het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie laat van zich horen. Zij veroordelen in een verklaring eveneens met kracht de terroristische actie die vanmorgen heeft plaatsgevonden.